A LA LLUM DEL MONESTIR. 2012

Exposició col·lectiva

Mònica Campdepadrós, Joan Comella, Isabel Comadira i Juliette Murphy

De l'1 al 16 de setembre menys dimecres. Romandrà tambés els dies 22, 23, 29 i 30.

Monestir de Sant Quirze de Colera de Rabós d'Empordà

______________________________________________________________________________

Mònica Campdepadrós revisita temes i icones amb intenció provocadora. Les seves escultures de materials pobres, les seves instal·lacions i pintura, situades al transsepte, tenen la dimensió del concepte i la maldat sana de la ironia. Si Veritas Religio recorda el vincle entre poder i religió, Corpus Religio es vol fidel a la paraula re-ligare. El seu Pantocrator(a) fa evident la parcialitat de qui es diu universal. I finalment, Recordes? Vas venir amb llum invoca el moment originari d’arribada al món.

Cristina Masanés

41_conjunt.jpg
 conjunt intervenció     
41_recordes-vas-venir-amb-llum-1.jpg
 recordes? vas venir amb llum     
41_recordes-vas-venir-amb-llum.jpg
 recordes? vas venir amb llum     
41_recordesvasvenirambllum.jpg
 recordes? vas venir amb llum     
41_corpus-religio-i-quantem-veritas-religio.jpg
 corpus religio i (quantem) veritas      
41_corpusreligiop.jpg
 corpus religio     
41_corpusreligo3.jpg
 corpus religio     
41_quantemveritasreligio.jpg
 (quantem) veritas religio     
41_veritas2.jpg
 (quantem) veritas religio     
41_pantocratora.jpg
 pantocràtor(a)     
41_inauguraciopantocratora.jpg
 pantocràtor(a). inauguració     
41_cobertaalallum.jpg
 gràfica exposició. coberta tríptic.     
41_text2.jpg
 gràfica exposició. text tríptic.     
41_retol-entrada.jpg
 gràfica exposició. rètol entrada